Maslen

Strešné Krytiny

Škridplech

Strešná oceľová krytina ŠKRIDPLECH sa vyrába z oceľového plechu tvarovaním za studena do symetrického tvaru s imitáciou pálenej škridly s priečnymi prelismi. Modul jednej škridly je 350 mm, výška vlny 19 mm.

Strešné Krytiny Strešné Krytiny

Je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy najmenej 14°, resp.16° s priečnymi spojmi.

Ľahká strešná krytina ŠKRIDPLECH sa vyhotovuje v dĺžkach od 850 mm (2 moduly) až do 6000 (17 modulov). Šírka vstupného plechu je 1250 mm. Avšak celková šírka výstupného plechu po prelisovaní je 1220 mm a užitočná krycia šírka je 1145 mm.

Gapa

Strešná oceľová krytina GAPA sa vyrába valcovaním za studena do symetrického tvaru s imitáciou betónovej škridly s priečnymi prelismi. Modul jednej škridly je 350 mm, s výškou vlny 32,5 mm a výškou prelisu 20 mm. Strešná oceľová škridlová krytina GAPA je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pri sklone strechy od 14° s priečnymi spojmi alebo pri sklone strechy už od 10° bez priečnych spojov. Osová vzdialenosť latovania je 350 mm.

Strešné Krytiny Strešné Krytiny

Ľahká strešná krytina GAPA sa vyhotovuje v dĺžkach od 850 mm (2 moduly) až do 6000 (17 modulov). Šírka vstupného plechu plechu je 1250 mm. Avšak celková šírka výstupného plechu po prelisovaní je 1180 mm a užitočná krycia šírka je 1080 mm.

Strešné Krytiny
Strešné Krytiny
Trapézové Plechy
Trapézové Plechy
Ďaľšie Produkty
Ďaľšie Produkty
Záruka a Certifikáty
Záruka a Certifikáty
 

Najnovšie príspevky

Partneri

Akcie

Akcia

Kontakt na nás

Sobôtka 5687
Rimavská Sobota, 979 01, Slovensko

047 / 58 11 306, 0915/ 802 398
e-mail: mbsstrechy@mbsstrechy.sk