Blisteel

Strešné Krytiny

STAMINA

STAMINA
 • úžitková šírka 1100 mm
 • drážka modulu 280 mm až 350 mm
 • max. doporučená drážka kusu 6000 mm
 • hrúbka plechu od 0,5 mm
 • hmotnosť do 5,5 kg/m2
 • výška profilu 32 mm
 • výška prelisu 18 mm
 • minimálny sklon strechy 12° 

Stamina - základné údaje

Strešný systém STAMINA, je vhodný na pokrytie striech rodinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciou starších striech, objektov obèianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov. VĎaka svojím vynikajúcim mechanickým schopnostiam a vzhľadu podobnému tvrdej škridlovej krytine je STAMINA vhodná na všetky typy striech pultových, sedlových, manzardových aj oblúkových s minimálnym sklonom 12 stupňov. Jednou z mnohých výhod strešného systému STAMINA, je možnosť montáže aj na urèité typy starej strešnej krytiny ako napríklad ( bituménové asfaltové krytiny, staré falcované plechové krytiny). Ďalšia z výhod strešného systému STAMINA, je jej vysoká variabilita, hlavne pri rekonštrukcii starších striech rodinných domov, a to vďaka piatim modifikáciám v ktorých sa vyrába ( 280mm, 300mm, 320mm, 340mm, a štandard 350mm). 

Strešný systém STAMINA, je výsledkom dlhoročného vývoja strešných krytín s oceľovým jadrom. Na základe tohto bol vyvinutý materiál, ktorý v sebe kombinuje najlepšie vlastnosti kovov a plastov. Na pozinkovaný povrch, ktorý predstavuje základnú ochranu, je za tepla nanášaná vrstva plastu, ktorá predlžuje životnosť a dodáva mu efektný vzhľad v požadovanej farbe. Preto môžeme zaručiť 100 percentnú vodotesnosť, odolnosť voči mechanickému poškodeniu, voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, farebnú stálosť a samozrejme šetrnosť voči životnému prostrediu. Systém STAMINA taktiež splňa všetky požiadavky pre rýchlu a jednoduchú montáž.

Ďalšie technické údaje

Horľavosť
Strešný systém zabezpečuje vysokú odolnosť proti šíreniu ohňa a preto je zaradený do kategórie nehorľavý.

Hlučnosť
Na základe skúšok prevádzaných na krytinách s oceľovým jadrom bolo zistené, že pri daždi sa hladina zvuku pohybuje okolo 40dB. Merania boli prevedené u striech s izoláciou 50mm. Pre porovnanie s iným zdrojom zvuku môžeme uviesť rozhovor s metrovým odstupom, ktorý odpovedá 50dB. Pri strechách izolovaných podľa platných stavebných noriem, je preto hluk zapríčinený dažïom takmer zanedbateľný.

Kondenzácia vodných pár
Plechová strešná krytina sa vyznačuje vysokým kondenzovaním vodných pár a nenasiakavosťou, z čoho vyplýva, že pre správnu funkčnosť je potrebné používať kvalitné vysoko difúzne fólie a zabezpečiť dokonalé odvetranie strešného plášťa.

Sklon strechy
Pri priečnom delení tabúľ plechu musí byť dodržaný minimálny sklon 12 stupňov. Pri tabuliach celých, priečne nedelených, je možnosť pokrytia už od 10 stupňov strechy.

Vodotesnosť
Správne dodržanie montážnych postupov, namontovanie a uchytenie zabezpeèuje 100% vodotesnosť strešného systému.

Tepelná dilatácia
Pri montáži dlhých tabúľ plechu je potrebné brať do úvahy rozťahovanie a zmršťovanie sa kovu v závislosti na sezónnych teplotách. To preto, že dilataèný koeficient pozinkovaného plechu je 3,97 mm/m/100 stup.C. Vychádzajúc z predpokladu, že v letnom období pri vonkajšej teplote 35 stup.C sa nám plech hlavne tmavších odtieňov zohreje až na teplotu 80 stup.C a naopak v zimnom obdobím pri teplote -30 stup.C dochádza k maximálnej dilatácii 3 ,98 mm na každý meter. Z tohto dôvodu manipulácie sa odporúča maximálna dåžka tabule 6,50m.

Krov a latovanie
Strešný systém STAMINA si nevyžaduje plné debnenie. Typ strešnej laty potrebný pre montáž strešnej krytiny STAMINA je urèený v závislosti od osovej vzdialenosti krokiev. Osová vzdialenosť krokiev:
60 cm.......................lata 3,8 x 3,8 cm
90 cm.......................lata 3,8 x 5 cm
120 cm......................lata 5 x 5cm

Údržba
Za priaznivých podmienok si strešný systém STAMINA po montáži nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Prípadné poškodenie plechu mechanickým narušením celistvosti povrchu odstránime opravnou tužkou.

BOBRINA

BOBRINA
 • krycia šírka 1200 mm
 • hmotnosť cca plech 0,5 mm 5 kg/m2
 • hmotnosť cca plech 0,63 mm 6 kg/m2
 • hmotnosť cca Al 0,6 mm 1,8 kg/m2
 • odporuèená max. drážka 4000 mm
 • minimálny sklon strechy 30°
 • drážka modulu 290 mm
 • kotvenie skrutky 

Bobrina - základný popis

Strešný systém BOBRINA, je vhodný na pokrytie striech rodinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciu starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov. Vïaka svojím vynikajúcim mechanickým schopnostiam a vzhľadu podobnému tvrdej škridlovej krytine je BOBRINA vhodná na všetky typy striech pultových, sedlových, manzardových aj oblúkových s minimálnym sklonom 30 stupňov. Strešnou krytinou BOBRINA dosiahneme exkluzívny a architektonický vzhľad samotnej strechy, čo doteraz nebolo možné. Jednou z veľa výhod strešnej krytiny BOBRINA je možnosť montáže a na určité tipy starej krytiny podobne ako u STAMINY napríklad ( bitumenové asfaltové krytiny, staré falcované plechové krytiny).

Strešný systém BOBRINA, je výsledným produktom vývoja a samotného rozvoja firmy BLISTEEL, s.r.o. ako aj skúsenosti a poznatky z dlhoročného vývoja strešných krytín s oceľovým jadrom. Podobne ako u STAMINA je na pozinkovaný povrch, ktorý plech chráni za tepla nanášaná vrstva plastu, ktorá predlžuje životnosť plechu a dodáva mu efektný vzhľad. Preto môžeme zaručiť 100 percentnú vodotesnosť, odolnosť voèi mechanickému poškodeniu, voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, farebnú stálosť a samozrejme šetrnosť voči životnému prostrediu.

Strešná krytina BOBRINA taktiež splňa všetky požiadavky pre rýchlu a jednoduchú montáž. Jednou z najväčších priorít strešnej krytiny BOBRINA je jej samotný tvar a vzhľad, ktorým dokáže konkurovať aj exkluzívnym tvrdým krytinám, čo doposiaľ hlavne u pamiatkových objektov nebolo také jednoduché. BOBRINA ponúka tiež systém štandartných dåžok s veľa kombinačnými možnosťami. BOBRINA sa dá vypoèítať len z týchto ideálnych kusov s prekrytím jednotlivých tabúľ 290 mm v horizontálnom smere. Pomocou takejto kombinácie dokážeme vypočítať celú plochu strechy. Pre porovnanie s inými podobnými, tvrdými krytinami je spotreba materiálu následovná:

Ideálne kusy v mm: 
580, 870, 1160, 1450, 1740, 2030, 2320, 2610, 2900, 3190, 3480, 3770, 4060, 4350, 4640, 4930, 5220 

BOBRINA sa dá vypočítať len z týchto ideálnych kusov s prekrytím jednotlivých tabúľ 290 mm v horizontálnom smere. Pomocou takejto kombinácie dokážeme vypočítať celú plochu strechy.

Farby

ZÁKLADNÉ FARBY
Farby Blisteel
RAL 8017
tmavohnedá
Farby Blisteel
RAL 3009
červenohnedá
OSTATNÉ FARBY
Farby Blisteel
RAL 3011
červená
Farby Blisteel
RAL 8004
škridľovohnedá
Farby Blisteel
RAL 7016
antracitová
Farby Blisteel
RAL 5010
sýtomodrá
Farby Blisteel
RAL 9010
biela
Farby Blisteel
RAL 9002
sivobiela
Farby Blisteel
RAL 3005
vínovočervená
Farby Blisteel
RAL 3016
korálovo červená
Farby Blisteel
RAL 6009
olivovozelená
Farby Blisteel
RAL 6011
rezedovozelená
Farby Blisteel
RAL 9006
striebornosivá
Farby Blisteel
RAL 3016
korálovočervená matná
Farby Blisteel
RAL 8019
hnedá matná
Farby Blisteel
RAL 8004
škridľovohnedá matná
Farby Blisteel
RAL 6020
zelená matná
Farby Blisteel
RAL 7016
antracitová matná

Strešné Krytiny
Strešné Krytiny
Trapézové Plechy
Trapézové Plechy
Ďaľšie Produkty
Ďaľšie Produkty
Záruka a Certifikáty
Záruka a Certifikáty
 

Najnovšie príspevky

Partneri

Akcie

Akcia

Kontakt na nás

Sobôtka 5687
Rimavská Sobota, 979 01, Slovensko

047 / 58 11 306, 0915/ 802 398
e-mail: mbsstrechy@mbsstrechy.sk